Články a novinky

fond

reštaurácia Skala Stupava

 Slovenský zväz hádzanej a MŠK hádzanársky oddiel Považská Bystrica, organizujú vo štvrtok 15.6.2017 Turnaj regionálnych výberov chlapcov 2000-2001 a dievčat 2002-2003   Rozpis zápasov
1. 9.00-9.50 Stred - Západ Chlapci
2. 9.55-10.45 Stred - Západ Dievčatá
3. 10.50-11.40 BA - Stred Chlapci
4. 11.45-12.35 BA - Stred Dievčatá
5. 12.40-13.30 Západ - Východ Chlapci
6. 13.35-14.25 Západ - Východ Dievčatá
7. 14.30-15.20 Východ - BA Chlapci
8. 15.25-16.15 Východ - BA Dievčatá
9. 16.20-17.10 BA - Západ Chlapci
10. 17.15-18.05 BA - Západ Dievčatá
11. 18.10-19.00 Stred - Východ Chlapci
12. 19.05-19.55 Stred - Východ Dievčatá
    Hrací čas 2x20 min., polčasová prestávka 5 min. Družstvá sa budú rozcvičovať mimo hracej plochy. Hracia lopta u dievčat veľkosť 2, u chlapcov veľkosť 2. Hrá sa bez Team Time Outu. Povinnosťou trénerov je, aby všetci hráči a hráčky odohrali rovnaký hrací čas. Taktiež musia rešpektovať dohodnuté herné systémy.  

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials