Články a novinky

fond

reštaurácia Skala Stupava

[caption id="attachment_61932" align="alignleft" width="300"] images/uploads/2342ecbe-7789-4c6d-b15d-c71e58466ae9.jpg[/caption]

Veľký rozhovor s viceprezidentom SZH Ernö Kelecsényim a zoznam trénerov v jednotlivých RCH
12.08.2017, Autor: slovakhandball.sk
Foto: zľava doprava hlavní tréneri RCH Ferdinand Minarovský, Rasmus Poulsen, Zdenka Rajnohová, Darina Braunová, Milan Foľta, Fernando Gurich, Renáta Hadasová-Jančárová, Ján Beňadik

Prioritou je mládež, projekt SZH nie je šprint na sto metrov, ale maratón 

Regionálne centrá hádzanej v ôsmich mestách majú pomôcť rozvoju tohto športového odvetvia v SR Veľký rozhovor s viceprezidentom SZH Ernöm Kelecsényim o RCH.  Súčasťou novej stratégie rozvoja hádzanej na Slovensku na najbližších šesť rokov sú aj Regionálne centrá mládeže (RCH), ktorých Slovenský zväz hádzanej (SZH) po vyhodnotení prihlášok výberovou komisou a schválení výkonným výborom na jeseň minulého roka (25. 10.) vytvoril dovedna osem. Ich činnosť sa naplno rozbehne od nadchádzajúcej sezóny, pričom v niektorých z ôsmich vybraných miest začali pracovať už aj skôr. Centrá budú v piatich regiónoch SR - Región Bratislava: RCH Bratislava (chlapci, dievčatá), Región Západ: RCH Šaľa (dievčatá), RCH Topoľčany (chlapci), Región Stred/Sever: RCH Trenčín (dievčatá) a RCH Považská Bystrica (chlapci, dievčatá), Región Východ: RCH Prešov (chlapci), RCH Michalovce (dievčatá), Dunajský región: RCH Dunajská Streda (dievčatá). V súvislosti so spustením projektu RCH poskytol rozhovor pre slovakhandball.sk viceprezident SZH Ernö Kelecsényi, ktorý je hlavným tvorcom stratégie rozvoja slovenskej hádzanej.   S akým zámerom ste sa pustili do projektu RCH? - Konferencia SZH v máji 2016 schválila stratégiu do roku 2022. Prioritou stratégie je mládež. Na splnenie konkrétnych cieľov našej stratégie sme potrebovali vytvoriť sieť, ktorá zabezpečí tréningovú prácu s mládežou. Hlavnými cieľmi sú rozšírenie členskej základne na Slovensku, jednotné vzdelávanie trénerov a práca podľa jednotnej metodiky.   Aké sú hlavné ciele ich činnosti? - Je to predovšetkým práca s mládežou, na ktorú chceme utvoriť všetky potrebné podmienky. To znamená zabezpečiť trénerov, spolupracovať so základnými školami a pripraviť špeciálny metodický materiál pre regionálne centrá. Sme totiž presvedčení, že len podľa toho dokážeme zmeniť štýl práce a trénovania v hádzanej na Slovensku. V októbri 2016 sme vytvorili osem regionálnych centier, pod ktoré spadajú kluby podľa geografickej príslušnosti. Osem je ich preto, aby sme vytvorili po celej krajine čo najviac priestoru a miest, kde sa môže pracovať s mládežou. V regionálnych centrách sme vytvorili trénerské tímy, manažuje ich hlavný tréner. Jeho úlohou je nielen kontrola a koordinácia tréningovej práce, ale prakticky manažovať celý región vrátane klubov. Okrem neho bude v každom aj kormidelník mladšieho a staršieho dorastu. Chceli by sme paralelne riešiť, aby najtalentovanejšie deti, ktoré máme v súčasnosti v jednotlivých kategóriách - predkadeti, kadeti a juniori, pracovali už podľa novej metodiky. Zároveň chceme rozširovať členskú základňu, obnoviť vzťahy zo základnými školami a utvoriť podmienky k tomu, aby sa mohlo čo najviac detí venovať hádzanej. Prvý stupeň je, aby sa učitelia alebo tréneri mohli pravidelne dvakrát týždenne venovať najmladším, druhý stupeň je dostať ich do klubov a následne potom pracovať v rámci regionálnych centier. Je osem regionálnych centier konečné číslo, alebo prichádza do úvahy rozšírenie ich počtu? - Budeme to vyhodnocovať pravidelne a podľa toho sa zariadime. V prípade potreby nič nebráni rozšíreniu siete regionálnych centier, ak budú na to vhodné podmienky. Vlani v septembri sme dostali štrnásť prihlášok so záujmom o vytvorenie RCH, vybrali sme osem, čiže stále je tu priestor na zvýšenie ich počtu. Znižovanie nie je cieľom, ale ak niečo nebude fungovať, tak môžu byť z toho aj následky.   Ako bude vyzerať práca šéftrénera RCH? - Hlavný tréner bude pripravovať tréningové mikrocykly pre koučov staršieho a mladšieho dorastu v RCH. Nielen vytvárať tieto plány, ale ich aj kontrolovať. Okrem toho sa budú venovať aj hospitácii na klubovej úrovni. Naša predstava je taká, že dva - tri dni z týždňa budú v teréne a zvyšok strávia priamo v regionálnych centrách. Dôležitá je pravidelná komunikácia so všetkými trénermi vrátane klubových. Hlavný tréner bude mať aj asistenta, od ktorého očakávame rovnaké odborné zručnosti ako od šéftrénera. Asistent bude zastupovať hlavného trénera, keď sa ten bude venovať práci v teréne. Chceli by sme vytvoriť špeciálnu skupinu zloženú s ôsmich hlavných trénerov, ktorí sa budú raz mesačne stretávať spolu s technickým riaditeľom SZH Heine Jensenom a so mnou. Jensen je garantom celého projektu zo športovej stránky a ja som zodpovedný z organizačného a finančného hľadiska. V rámci mesačného mítingu budeme preberať aktuálne záležitosti, zvyšovať nároky i počúvať ich pripomienky. Budeme fungovať ako tím a to isté očakávame aj od nich v rámci RCH. Ako ste spokojní s obsadením pozícií šéftrénerov v jednotlivých RCH? - Zatiaľ o spokojnosti ešte nemôžeme hovoriť. Práca v nich sa ešte len rozbieha. Myslím si však, že sa nám podarilo splniť cieľ a máme zdravý mix trénerov skúsených, mladých zo SR i zahraničia. Teraz bude najdôležitejšie, aby ukázali svoje manažérske zručnosti. Ich kontrola nastaveného systému musí byť vážna, dôsledná a pravidelná. Keď niečo nebude sedieť, musia to zastaviť a postarať sa o zmenu. V prípade, že to bude nevyhnutné, tak aj pristúpiť k radikálnemu riešeniu. Nič nepôjde len lúsknutím prstov, ale na základe doterajších skúseností sú všetci ochotní, tešia sa na túto prácu, chcú spolupracovať a využívajú všetky ponúknuté možnosti.   Ako prebiehal výber šéftrénerov do RCH? - Najskôr sme výber nechali na kluboch. Polovicu z klubových návrhov sme odobrili. My sme boli aktívnejší tam, kde sa nenašiel tak rýchlo vhodný adept. Bratislava ako najväčšie centrum je dosť podstatná v tomto projekte, preto sme tam chceli nové meno, napríklad v Michalovciach mal majiteľ klubu požiadavku, že by tam rád videl zahraničného kormidelníka. Musím povedať, že nám to trvalo pol roka, ale dá sa povedať, že sme trénerský tím zostavili bezproblémovo. Na začiatok je funkčný. Začali všetky centrá svoju riadnu činnosť k 1. júlu, ako bolo plánované? - Môžem dať jednoznačnú odpoveď - áno. Zmluvy s hlavnými trénermi a asistentmi sú podpísané, aj s ostatnými kormidelníkmi postupne prichádza k podpisu kontraktov. Konkrétna práca sa začne vtedy, keď sa v kluboch rozbehne príprava v kategórii starších a mladších dorastencov. SZH financuje celý projekt, to znamená trénerov, učiteľov, ktorí budú s nami spolupracovať na ZŠ. Podporuje ho aj materiálne a organizačne. Ako celok je ukážkový pre budúcnosť. Je momentálne všetko zabezpečené tak, aby mohli centrá nerušene fungovať? - Áno, môžeme to povedať. Majú k dispozícii metodický materiál na pravidelnú tréningovú prácu, ktorý pripravili naši tréneri. Vďaka patrí Pavlovi Streicherovi, ktorý tomu dal veľmi veľa. S ním spolupracovali Silvia Priklerová, Heine Jensen, Fernando Gurich Mina, Rasmus Rygaard Poulsen a samozrejme, aj naši tréneri z trénersko-metodickej komisie. Aj toto bola ukážka tímovej práce, ktorá prináša svoje ovocie.   Aké sú prvé ohlasy z klubov? - Už viackrát som sa vyjadril, že keby som prirovnal náš projekt k atletickým disciplínam, tak to nie je beh na sto metrov, ale maratón. Všetci si musia uvedomiť, že to bude trvať dlhšie. Na pochopenie toho, o čo tu ide, potrebujeme čas. Niekedy to ide rýchlejšie, niekedy pomalšie. Prvá sezóna je určená a vhodná na to, aby si všetci osvojili to, na čom by sme chceli pracovať a spoločne dosiahnuť. Ako si predstavujete prácu so základnými školami? - Na tejto úrovni nielen s riaditeľmi škôl, ale aj s primátormi miest, sme absolvovali veľmi veľa stretnutí. Odprezentovali sme im náš projekt. Ten nie je na týždeň či mesiac, ale dlhodobého charakteru. Vďaka hádzanej sa môžu deti venovať pohybovej aktivite, tímovo rozmýšľať a naučiť sa aj ďalšie veci. Potom sa dá odraziť z toho ďalej.   V ostatnom čase často počuť, že slovenskí hádzanári zaostávajú za svetom najmä vo fyzickej pripravenosti. Ako chcete riešiť kondičnú stránku? - Ja nie som tréner, preto sa nechcem hlbšie vyjadrovať k tejto téme. Podstatné je, že súčasťou metodického materiálu je ako kľúčová časť aj otázka kondície, ktorú pripravil pán Eugen Laczo z FTVŠ, ktorý je v tejto oblasti na Slovensku zrejme najväčší odborník. Chceli by sme dosiahnuť, aby sa minimálne dvakrát týždenne robili všade aj kondičné tréningy. Nejde o materiál všeobecného charakteru, ale sú v ňom uvedené konkrétne cviky, behy na jednotlivé dni. Naším zámerom je, aby boli hráči lepšie fyzicky pripravení. Dôraz chceme dávať na kondičnú a technickú stránku. Tréneri v RCH budú využívať moderný softvér Matchmeeting. Na aký účel bude slúžiť? - Je to kľúčový nástroj v rámci fungovania RCH. Osobne si myslím, že keď si ho osvojíme, bude kľúčovým aj pre celú slovenskú hádzanú. Matchmeeting ponúka nekonečné možnosti na využitie. Teraz s ním začneme pracovať v RCH pri plánovaní tréningov, komunikácii medzi trénermi, vytváraní hráčskych kariet, ktoré poskytnú informácie o hráčoch od útleho veku. Bez informačných technológií sa v dnešnom svete nedá pohnúť vpred.   Každý hlavný tréner RCH bude mať k dispozícii osobný automobil značky Renault od spoločnosti Audo Ideal. - Osobne sa veľmi teším, že sme dokázali týmto spôsobom zabezpečiť mobilitu. Tá je tiež dôležitou súčasťou na splnenie očakávaní. Spolupráca s naším partnerom má pomôcť fungovaniu regionálnych centier. Momentálne už majú všetci autá k dispozícii a začali ich používať.   Je aktuálna podpora projektu RCH aj ďalšími sponzormi? - Dôležité je, že sme celý projekt vedeli začať vďaka tomu, že SZH má rozpočet, ktorý sa dá vopred vypočítať a naplánovať. Samozrejme, to nestačí na to, aby sme vedeli všetko financovať. Potrebovali sme nájsť ďalších sponzorov. Rokovania prebiehajú aj teraz, cieľom je nájsť generálneho partnera na podporu tohto mládežníckeho programu. 10. augusta sa uskutočnilo stretnutie všetkých hlavných trénerov. Čo bolo jeho účelom? - Ešte predtým, ako sme boli povzbudzovať naše kadetky v úvodnom dueli proti Španielkam na ME v Michalovciach, tak sme si prebrali záležitosti ohľadne práce v regionálnych centrách.   Kedy očakávate prvé ovocie tohto projektu? - Už som spomínal, že by sme radi splnili paralelne viacero cieľov. Určité očakávania sú samozrejme už od prvého dňa, napriek tomu, že ide o dlhodobý projekt. Napríklad kadetky pod vedením Heineho Jensena prešli už za rok spolupráce určitým vývojom, keď už môžeme vnímať nový spôsob práce a hádzanárskeho myslenia. Minimálne desať rokov však potrvá, kým mladí adepti, s ktorými začneme pracovať na jeseň tohto roka, budú môcť konkurovať súperom z krajín, ktoré patria k špičke v Európe alebo na svete. Naším hlavným zámerom je prostredníctvom rozšírenia základne zbaviť sa dier, ktoré momentálne máme na hádzanárskej mape Slovenska. Vytvoriť ďalšie hádzanárske oddiely a v existujúcich kluboch zvýšiť počet aktívnych hádzanárov. Niektorí sa mylne domnievajú, že RCH budú viesť k centralizácií, našim cieľom však jednoznačne nie je to, aby teraz najväčšie talenty odišli do tých väčších klubov. To nechceme, ak keď samozrejme, že je prirodzené, keď talenty, ktoré sa budú vyvíjať rýchlejšie ako ostatní budú mať tendenciu odísť tam, kde je práca s mládežou najkvalitnejšia. My však určite nebudeme tlačiť na to, aby najväčšie taleny odchádzali do miest, kde sa nachádza RCH. Opakujem, že našim prioritným cieľom je rozšírenie členskej základne – viac hráčov a viac klubov je to, čo chceme. 
GDPR - POUŽÍVANIE COOKIES

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Cookies používame výlučne na plne anonymnú analýzu návštevnosti lokality a správne fungovanie stránky (napríklad v mobilných zariadeniach). Súbory cookies neobsahujú žiadnu informáciu ktorá by mohla poslúžiť k identifikácii konkrétnej osoby alebo zariadenia.

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials