Články a novinky

fond

reštaurácia Skala Stupava

1. stupeň varovania   Hromadné podujatia (počet divákov) KZ   Kompletne zaočkovaný. Bez limitu. Povinný zoznam účastníkov OTP Osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Maximálne 25% kapacity t.j. 350 osôb. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita: maximálne 150 osôb. Povinný zoznam účastníkov

Z   Základ.  Bez divákov !   1. stupeň varovania  Športové súťaže a tréningy (orga. šport) KZ Kompletne zaočkovaný.  Bez obmedzení OTP Osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. maximálne 75 športovcov na jeden sektor v interiéri a 150 športovcov na jeden sektor v exteriéri. Veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko. Z Základ Maximálne 10 športovcov na jeden sektor. Veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko. Povinný zoznam účastníkov

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials