Články a novinky

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA

skende

reštaurácia Skala Stupava

Vážení  občania,  rodičia,  priatelia  a  sympatizanti mládežníckej hádzanej, volejbalu a ZŠ Slovanská 1415/7

v Považskej Bystrici

    podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, môže každá fyzická osoba (zamestnanec alebo živnostník) a každá právnická osoba dodatočne určiť, komu daruje 2 (3) % zo svojich už zaplatených daní. Pretože Združenie rodičov pri Základnej škole Slovanská ul. v Považskej Bystrici je registrované v zozname Notárskej komory ako možný príjemca, obraciame sa na Vás s návrhom a prosbou súčasne, aby ste zvážili význam a potrebu podpory školy pôsobiacej v oblasti športu a vzdelávania mládeže. Prostriedky, ktoré takto získame, použijeme v súlade so štatútom nášho rodičovského združenia a v spolupráci s vedením školy na nákup učebných pomôcok, finančnú podporu mimoškolskej činnosti – účasť na súťažiach, predmetových olympiádach, prípravných sústredeniach olympionikov a prehliadkach prác žiakov, na podporu záujmovej činnosti – krúžková činnosť, školský časopis, rôzne projekty a pod. O množstve a obsahu mimoškolskej práce, ako aj o tom akým spôsobom sa vynakladajú prostriedky rodičovského združenia, Vás budeme informovať na triednických rodičovských združeniach a neskôr nájdete informácie aj na www stránke školy - www.zsslovanpb.edupage.org   Ako postupovať ?   Ak ste zamestnancom organizácie a nepodávate „veľké“ daňové priznanie na daňovom úrade, je potrebné vyplniť tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy ...“, k nemu doložiť „Potvrdenie o zaplatení dane ...“, potvrdené mzdovou učtárňou. Obe tlačivá treba doručiť na ten daňový úrad, v mieste ktorého máte trvalé bydlisko. Termín doručenia je do 30. apríla 2015. Tieto dokumenty môžete doručiť aj na riaditeľstvo našej školy do 27. apríla 2015.       Ak ste podnikateľom – fyzickou osobou alebo daňovníkom, ktorý podáva „veľké“ daňové priznanie, stačí vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní sumy ...“ priamo v daňovom priznaní a doručiť ho na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska v termíne pre daňové priznanie. Ak máte v svojom okolí známych, ktorí by boli ochotní darovať 2(3) % dane nášmu združeniu rodičov, vyžiadajte si potrebné tlačivá s predtlačou údajov na riaditeľstve školy alebo si ho stiahnite z našej www stránky - www.zsslovanpb.edupage.org Ak ste sa rozhodli presmerovať 2(3)% zaplatenej dane do fondu Združenia rodičov pri Základnej škole Slovanská ul. v Považskej Bystrici, ďakujeme Vám v mene všetkých nadaných, šikovných a pracovitých detí, ktorým ste takto umožnili uplatniť ich talent a zlepšili ste ich šancu naučiť sa niečo, z čoho raz možno budeme mať úžitok my všetci.    

Združenie rodičov pri Základnej škole

Slovanská ul. v Považskej Bystrici                                     Mgr. Vladimír Šebeň IČO :  42013674                                                               riaditeľ ZŠ Slovanská ul. č. účtu :  0063672533/0900                                                 v Považskej Bystrici IBAN   SK4409000000000063672533   vyhlasenie_2perc_2015

nike

[iné linky]

NHE - posledný zápas:

1.kolo o 3.miesto

MŠK - HC SPORTA HLOHOVEC
32:22 (19:5)

Stav série: PB 1:0 HC

 NHE - najbližší zápas:

MŠK - HC SPORTA HLOHOVEC
  streda 18.05.2022 - 19:00

Miesto: Hlohovec
PLAY OFF - o 3.miesto NHE 2021/22

NHE - rozpis a výsledky:
ROZPIS, VÝSLEDKY, TABUĽKA

HARMONOGRAM OBSADENIA ŠH:
OBSADENIE ŠH

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas