Články a novinky

fond

reštaurácia Skala Stupava

MŠK  H Á D Z A N Á R S K Y     O D D I E L    Považská Bystrica

 

 

Oznamujeme  členom  HáO,  že

   

 

  fotografovanie všetkých družstiev

 

sa uskutoční

 

vo štvrtok 27.10.2016 od 15.00 hod. 

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials