Parkoviská

fond

reštaurácia Skala Stupava

Predaj parkovacích kariet a lístkov sa bude realizovať cez  aplikáciu SOM - t.j. mesačné, štvrťročné, polročné a ročné karty. Predaj kariet bude na mestskom úrade v pokladni, číslo dverí 116. Ide o virtuálne karty, ktoré sa nebudú vydávať fyzicky. Papierové karty, ktoré boli vydané na MŠK budú platiť do dátumu platnosti.  Po skončení platnosti, si zákazník zakúpi kartu cez aplikáciu SOM. 

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials