Články a novinky

fond

reštaurácia Skala Stupava

 

 

Účastníci :                              MŠK Považská Bystrica, ŠKP Bratislava, TJ Strojár Malacky,                                                     HK Topoľčany,  HC Sporta Hlohovec, HK Kúpele Bojnice,                                                     Tatran Prešov, HK Slavoj Trebišov Hrací čas :                                 2 x 20 min    + 10  min prestávka   14. júna 2013 (piatok):      11,30  - technická porada vedúcich družstiev, žrebovanie                                                12,30  - slávnostné otvorenie turnaja v športovej výstroji                                                13,00 – 13,50           zápas č. 1     1 – 4   skupina A                                                14,00 – 14,50           zápas č. 2     1 – 4   skupina B                                                15,00 – 15,50           zápas č. 3     2 – 3   skupina A                                                    16,00 – 16,50          zápas č. 4        2 – 3   skupina B                                                17,00 – 17,50           zápas č. 5     1 – 3   skupina A                                                18,00 – 18,50           zápas č. 6     1 – 3   skupina B                                                19,00 – 19,50           zápas č. 7     2 – 4   skupina A                                                20,00 – 20,50           zápas č. 8     2 – 4   skupina B   15. júna 2013 (sobota):      8,00 –   8,50            zápas č. 9     1 – 2   skupina A                                                                                  9,00 –   9,50             zápas č. 10   1 – 2   skupina B                                                    10,00 – 10,50           zápas č. 11   3 – 4   skupina A                                                     11,00 – 11,50           zápas č. 12   3 – 4   skupina B                                                     12,00 – 12,50           zápas č. 13   A1 – B4 zápasy do kríža                                                     13,00 – 13,50           zápas č. 14   A2 – B3 zápasy do kríža                                                     14,00 – 14,50           zápas č. 15   A3 – B2 zápasy do kríža                                                     15,00 – 15,50           zápas č. 16   A4 – B1 zápasy do kríža                                                     16,00 - 16,50             zápas č. 17   VA1-B4 s VA3-B2  semifinále   C                                                     17,00 – 17,50           zápas č. 18   VA2-B3 s VA4-B1  semifinále   D                                                     18,00 – 18,50           zápas č. 19   PA1-B4 s PA3-B2   5/8.  E                                                     19,00 – 19,50           zápas č. 20   PA2-B3 s PA4-B1   5/8.  F   16. júna 2013 (nedeľa):      9,00 –   9,50               zápas č. 21 o 7. miesto                                                       10,10 – 11,00              zápas č. 22 o 5. miesto                                                       11,20 – 12,10             zápas č. 23 o 3. miesto                                                      12,30 – 13,20              zápas č. 24 o 1. miesto - finále                                                                  13,30             - ukončenie turnaja nástupom                                                                                                 vyhlásenie výsledkov M-SR    

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials