Články a novinky

fond

reštaurácia Skala Stupava

Turnaj regionálnych výberov chlapci, dievčatá 2000-2001 1. 12. 2015 Považská Bystrica   Rozpis zápasov 1. 9.00-9.45 Stred - BA Chlapci  2. 9.50-10.35 Stred - BA Dievčatá 3. 10.40-11.25 Stred - Západ Chlapci  4. 11.30-12.15 Stred - Západ Dievčatá 5. 12.20-13.05 Západ - Východ Chlapci 6. 13.10-13.55 Západ - Východ Dievčatá  7. 14.00-14.45 BA - Východ Chlapci 8. 14.50-15.25 BA - Východ Dievčatá  9. 15.30-16.15 Západ - BA Chlapci  10. 16.20-17.05 Západ - BA Dievčatá  11. 17.10-17-55 Východ - Stred Chlapci  12. 18.00-18.45 Východ - Stred Dievčatá    Hrací čas 2x20 min., polčasová prestávka 5 min. Družstvá sa budú rozcvičovať mimo hracej plochy. Hracia lopta u dievčat veľkosť 2, u chlapcov veľkosť 2. Hrá sa bez Team Time Outu. Povinnosťou trénerov je, aby všetci hráči a hráčky odohrali rovnaký hrací čas. Taktiež musí byť rešpektovaný obranný systém 0:6. Zákaz hrania kombinovaného obranného systému.  

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials