Informácie o spoločnosti

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA

skende

reštaurácia Skala Stupava

V roku 1995 boli založené Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o., so sídlom v Považskej Bystrici s poslaním prevádzkovať športové objekty, ako sú športová hala na sídlisku SNP, krytá plaváreň, zimný štadión a letné kúpalisko.

Sto percentným vlastníkom MŠK, s.r.o. je Mesto Považská Bystrica. Finančné prostriedky získavame pracovnými aktivitami, ako sú údržba verejnej zelene, upratovačské služby, prevádzka parkovísk, prenájom reklamných plôch a dotáciou od mesta Považská Bystrica. Tento projekt sa ukázal ako veľmi dobrý krok pre prevádzkovanie mestského majetku a prehľadnosť financovania v spoločnosti.

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas