Údržba verejnej zelene

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA

skende

reštaurácia Skala Stupava

Údržba verejnej zelene

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA,  s. r. o. zabezpečujú údržbu verejnej zelene na pozemkoch v majetku mesta Považská Bystrica. Tieto služby sa zabezpečujú na základe uzatvorenej zmluvy s mestom Považská Bystrica a následných dodatkov pre jednotlivé roky.

Celkový priebeh kosenia môže byť ovplyvnený klimatickými podmienkami.

Údržba verejnej zelene - aktuality

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas