Zmluvy

fond

reštaurácia Skala Stupava

Zmluvy staršieho vydania ako marec 2022 najdete na naśej pôvodnej - starej stránke. Kliknite prosím sem, budete presmerovaní...

Vyššie

Zmluvy

Dodatok 1 k zmluve 62 PNL
Veľkosť / kB:
761.74 kB
Zml. strana:
PNL s.r.o., Šoltésovej 1664/166, 017 01 Považská Bystrica
Čislo:
Dodatok č. 1
IČO:
55242073
Dátum:
22. marec 2023
Počet stiahnutí:
0 x

Podnájom nebytových priestorov - budova na kúpalisku - zrušenie živnosti P.N.Langa a založenie spoločnosti PNL s.r.o., zmena doby podnájmu, dohoda o zálohových platbách

Zmluva 62 Paul Neil Lang
Veľkosť / kB:
3.13 MB
Zml. strana:
Paul Neil Lang, Šoltésovej 1664/166, 017 01 Považská Bystrica
Cena / €:
850,00 € / mesiac
Čislo:
62/2022
IČO:
54963818
Dátum:
22. marec 2023
Počet stiahnutí:
1 x
Podnájom nebytových priestorov - budova na kúpalisku
Zmluva 310 IMAO
Veľkosť / kB:
696.69 kB
Zml. strana:
IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica
Čislo:
310/2023/PB
IČO:
44007841
Dátum:
15. marec 2023
Počet stiahnutí:
0 x
Rámcová zmluva na nákup elektroinštalačného tovaru
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Veľkosť / kB:
612.43 kB
Zml. strana:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Bratislava
Cena / €:
4,00 / osobu s DPH
Čislo:
Dodatok 1 k zmluve o spolupráci
IČO:
48059528
Dátum:
01. január 2023
Počet stiahnutí:
0 x

Navýšenie sumy za vstupné na krytej plavárni pre užívateľov karty za mesiace 01/2023 a 02/2023

Zmluva o spolupráci Benefit Systems Slovakia
Veľkosť / kB:
2.97 MB
Zml. strana:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Bratislava
Cena / €:
Príloha č. 1 k zmluve
IČO:
48059528
Dátum:
14. marec 2023
Počet stiahnutí:
0 x
Poskytovanie služieb - návšteva krytej plavárne a zimného štadióna pre držiteľov kariet
Dodatok č. 1 k zml. 9/2022
Veľkosť / kB:
364.32 kB
Zml. strana:
Renáta Šušlíková, Považská Bystrica
Cena / €:
23,55 € bez DPH
Čislo:
Dodatok č. 1 k zmluve 9/2022
IČO:
43671641
Dátum:
14. marec 2023
Počet stiahnutí:
0 x
Navýšenie úhrady za podnájom pozemku - príručný sklad pri stánku na predaj zmrzliny a občerstvenia pri športovej hale
Dodatok č. 1 k zml. 10/2022 Šušlíková R.
Veľkosť / kB:
422.85 kB
Zml. strana:
Renáta Šušlíková, Považská Bystrica
Cena / €:
393,38 bez DPH
Čislo:
Dodatok č. 1 k zmluve 10/2022
IČO:
43671641
Dátum:
14. marec 2023
Počet stiahnutí:
0 x
Časť pozemku o rozlohe 60 m2 - zmena vo výmere pozemku a úhrady za podnájom pozemku (stánok na predaj zmrzliny a občerstvenia pri športovej hale)
Dodatok č. 1 k zml. 5/2022/OZ
Veľkosť / kB:
252.31 kB
Zml. strana:
SPŠ Považská Bystrica
Cena / €:
v texte
Čislo:
Dodatok č. 1 k zmluve 5/2022/OZ
IČO:
00161594
Dátum:
22. február 2023
Počet stiahnutí:
1 x
Navýšenie nájomného a úhrada nákladov za poskytnuté služby - prenájom telocvične za účelom tréningov futbalistov
Dodatok č. 2 k zmluve 5/2021 Danfoss
Veľkosť / kB:
264.48 kB
Zml. strana:
Danfoss Power Solutions a.s., Považská Bystrica
Čislo:
Dodatok č. 2
IČO:
31626572
Dátum:
13. február 2023
Počet stiahnutí:
0 x

Predĺženie doby platnosti zmluvy

Zmluva o podnájme pozemku
Veľkosť / kB:
1.54 MB
Zml. strana:
Jakub Vašut, Považská Bystrica
Cena / €:
950,00 / rok
Čislo:
9/2023
IČO:
50364952
Dátum:
13. február 2023
Počet stiahnutí:
2 x
Ihrisko a terasa za objektom krytá plaváreň - Mestská pláž
Zmluva 052/2006/PTZ Dodatok 18
Veľkosť / kB:
940.06 kB
Zml. strana:
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica
Cena / €:
v texte
Čislo:
Dodatok č. 18 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 052/2006/PTZ
IČO:
36012424
Dátum:
30. december 2022
Počet stiahnutí:
1 x

Dodávka tepla na r. 2023 - športová hala, KOST, letné kúpalisko

Zmluva 0541/2019/PTZ Dodatok č. 4
Veľkosť / kB:
799.17 kB
Zml. strana:
Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica
Cena / €:
v texte
Čislo:
Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke tepla č. 0541/2019/PTZ
IČO:
36012424
Dátum:
30. december 2022
Počet stiahnutí:
2 x

Dodávka tepla na rok 2023 - Futbalový štadión

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo OÚ/01/2019
Veľkosť / kB:
171.40 kB
Zml. strana:
thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., Považská Bystrica
Cena / €:
15 869,24 / mesiac bez DPH
Čislo:
OÚ/01/2019
IČO:
31626599
Dátum:
28. december 2022
Počet stiahnutí:
2 x
Zmena v cene a platnosti zmluvy - Upratovacie služby
Zmluva 64 Fapšo P.
Veľkosť / kB:
898.58 kB
Zml. strana:
Peter Fapšo, Považská Bystrica
Cena / €:
72,- €/rok bez DPH
Čislo:
64/2022
IČO:
neuvedené
Dátum:
27. december 2022
Počet stiahnutí:
0 x
Zmluva o podnájme pozemku - časť pozemku pri dome kultúry (stánok
Zmluva 61 Jurčíková J.
Veľkosť / kB:
489.92 kB
Zml. strana:
MUDr. Jarmila Jurčíková s.r.o., Považská Bystrica
Cena / €:
49,79 € / polrok bez DPH
Čislo:
61/2022
IČO:
47474033
Dátum:
27. december 2022
Počet stiahnutí:
0 x
Zmluva o podnájme pozemku - spevnený pozemok pod prenosnou garážou č. 31
Zmluva 55 ŠKPB
Veľkosť / kB:
876.44 kB
Zml. strana:
ŠPORTOVÝ KLUB POVAŽSKÁ BYSTRICA
Cena / €:
90,- €/hod. v popolud.hodinách, 60,-€|/hod. v dopolud. hodinách
Čislo:
55/2022
IČO:
42280958
Dátum:
27. december 2022
Počet stiahnutí:
3 x
Zmluva o podnájme nebytových priestorov - prenájom ľadovej plochy, šatní, sociálnych zariadení ... na zimnom štadióne za účelom vykonávania tréningov krasokorčuľovania
Zmluva nájomná 771 Mesto PB
Veľkosť / kB:
708.59 kB
Zml. strana:
Mesto Považská Bystrica
Cena / €:
1,00 na rok
Čislo:
771/2022
IČO:
00317667
Dátum:
20. december 2022
Počet stiahnutí:
1 x
Nájom za účelom vykonávania správy trhoviska Pod lipami
Zmluva Briestenský BAX
Veľkosť / kB:
2.36 MB
Zml. strana:
František Briestenský BAX, Považské Podhradie
Cena / €:
6 737,05 bez DPH
Čislo:
Neuvedené
IČO:
11936843
Dátum:
14. december 2022
Počet stiahnutí:
4 x
Protipožiarna bezpečnosť stavby - športová hala
Zmluva A 005-22 Audit consults
Veľkosť / kB:
1.39 MB
Zml. strana:
Audit consults, s.r.o., Považská Bystrica
Cena / €:
3400 bez DPH
Čislo:
A 005-22
IČO:
36334715
Dátum:
12. december 2022
Počet stiahnutí:
3 x
Audit účtovnej závierky k 31.12.2022
Zmluva 63 VRBATA
Veľkosť / kB:
886.61 kB
Zml. strana:
VRBATA s.r.o., Považská Bystrica
Cena / €:
40,00 € / mesiac bez DPH
Čislo:
63/2022
IČO:
36346837
Dátum:
06. december 2022
Počet stiahnutí:
0 x
Podnájom priestorov na automat na balené potraviny
Zmluva SSE
Veľkosť / kB:
834.96 kB
Zml. strana:
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
Čislo:
k zmluve 31637655/1/06
IČO:
51865467
Dátum:
06. december 2022
Počet stiahnutí:
6 x
Zmluva na rok 2023 - elektrická energia
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 11
Veľkosť / kB:
2.01 MB
Zml. strana:
Mesto Považská Bystrica
Čislo:
11
IČO:
00317667
Dátum:
16. november 2022
Počet stiahnutí:
6 x
Doplnenie a rozšírenie predmetu činnosti - "Správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu"
Zmluva T-12 SOŠ
Veľkosť / kB:
1.07 MB
Zml. strana:
Stredná odborná škola, Považská Bystrica
Cena / €:
17,00 €/hod.
Čislo:
T-12/2022
IČO:
42141443
Dátum:
15. november 2022
Počet stiahnutí:
2 x
Nájom telocvične za účelom tréningov futbalových družstiev
Zmluva 59 PLANÉTA ZÁŽITKOV
Veľkosť / kB:
789.69 kB
Zml. strana:
PLANÉTA ZÁŽITKOV, o.z., Levice
Cena / €:
1250,00 bez DPH
Čislo:
59/2022
IČO:
50714651
Dátum:
15. november 2022
Počet stiahnutí:
5 x
Podnájom nebytových priestorov v priestoroch športovej haly, sociálne zariadenia, šatne, ... za účelom konania koncertu
Zmluva ZŠ SNP
Veľkosť / kB:
464.57 kB
Zml. strana:
Základná škola, SNP 1484/143, Považská Bystrica
Cena / €:
12,00 € / hodinu
IČO:
35995963
Dátum:
07. november 2022
Počet stiahnutí:
1 x
Prenájom telocvične za účelom tréningov futbalových družstiev
Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone činnosti Hronček
Veľkosť / kB:
705.15 kB
Zml. strana:
Hronček & Partners, s.r.o., Žilina
Cena / €:
v texte
Čislo:
Dodatok č. 2
IČO:
47248327
Dátum:
04. november 2022
Počet stiahnutí:
1 x
Doplnenie - Predmet zmluvy, Odmena, ....
Zmluva 5 SPŠ
Veľkosť / kB:
718.17 kB
Zml. strana:
SPŠ Považská Bystrica
Cena / €:
14,17 €/hod.
Čislo:
5/2022/OZ
IČO:
00161594
Dátum:
24. október 2022
Počet stiahnutí:
1 x
Nájom nebytových priestorov - telocvičňa, za účelom tréningov futbalistov
Zmluva 54 CVČ
Veľkosť / kB:
493.45 kB
Zml. strana:
Centrum voľného času, Považská Bystrica
Cena / €:
373,00 / mesiac bez DPH
Čislo:
54/2022
IČO:
00184411
Dátum:
30. september 2022
Počet stiahnutí:
1 x

Podnájom nebytových priestorov v športovej hale za účelom konania tréningov hádzanárskych družstiev

Zmluva 53 CVČ
Veľkosť / kB:
488.55 kB
Zml. strana:
Centrum voľného času, Považská Bystrica
Cena / €:
420,00 / mesiac bez DPH
Čislo:
53/2022
IČO:
00184411
Dátum:
30. september 2022
Počet stiahnutí:
1 x

Podnájom nebytových priestorov v športovej hale za účelom konania tréningov futbalových družstiev

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže
Veľkosť / kB:
1.73 MB
Zml. strana:
Slovenský zväz hádzanej, Bratislava
Cena / €:
9 072,47
IČO:
30774772
Dátum:
03. október 2022
Počet stiahnutí:
0 x
Finančné prostriedky na hádzanú pre mládežnícke družstvá
Zmluva o poskytovaní aplikácie pre platby Elmolis
Veľkosť / kB:
1.15 MB
Zml. strana:
Elmolis j.s.a., Banská Bystrica
Cena / €:
6 % zo sumy zrealizovanej platby / mesiac
IČO:
51961300
Dátum:
03. október 2022
Počet stiahnutí:
0 x
Mobilná aplikácie na registráciu a platenie za parkovanie motorovým vozidlo na platených parkovacích plochách
Zmluva 52 VRBATA
Veľkosť / kB:
767.24 kB
Zml. strana:
VRBATA s.r.o., Považská Bystrica
Cena / €:
40,00 € / mesiac bez DPH
Čislo:
52/2022
IČO:
36346837
Dátum:
30. september 2022
Počet stiahnutí:
3 x
Automat na kávu a čaj na zimnom štadióne
Dodatok č. 1 k zmluve č. 18/2022
Veľkosť / kB:
211.10 kB
Zml. strana:
VRBATA s.r.o., Považská Bystrica
Cena / €:
40,00 € / mesiac bez DPH
Čislo:
Dodatok č. 1 k zmluve 18/2022
IČO:
36346837
Dátum:
28. september 2022
Počet stiahnutí:
1 x
Zmena v článku IV - Úhrada za podnájom
Dodatok č. 1 k zmluve 17/2022
Veľkosť / kB:
212.23 kB
Zml. strana:
VRBATA s.r.o., Považská Bystrica
Cena / €:
40,00 € / mesiac bez DPH
Čislo:
Dodatok č. 1 k zmluve 17/2022
IČO:
36346837
Dátum:
28. september 2022
Počet stiahnutí:
1 x
Zmena v článku IV - Úhrada za podnájom
Dodatok č. 1 k zmluve 12/2022
Veľkosť / kB:
204.35 kB
Zml. strana:
VRBATA s.r.o., Považská Bystrica
Cena / €:
40,00 € / mesiac bez DPH
Čislo:
Dodatok č. 1 k zmluve 12/2022
IČO:
36346837
Dátum:
28. september 2022
Počet stiahnutí:
1 x
Zmena v článku IV - Úhrada za podnájom
Dodatok č. 1 k zmluve 19/2022
Veľkosť / kB:
208.27 kB
Zml. strana:
VRBATA s.r.o., Považská Bystrica
Cena / €:
40,00 € / mesiac bez DPH
Čislo:
Dodatok č. 1 k zmluve 19/2022
IČO:
36346837
Dátum:
28. september 2022
Počet stiahnutí:
1 x

Zmena v čl. IV - Úhrada za podnájom

Dodatok č. 1 k zmluve 32/2022
Veľkosť / kB:
321.38 kB
Zml. strana:
Považskobystrický plavecký oddiel, o.z., Považská Bystrica
Čislo:
32/2022
Dátum:
28. september 2022
Počet stiahnutí:
3 x
Zmena v článku III - Doba podnájmu
Zmluva 34 BONUL
Veľkosť / kB:
1.87 MB
Zml. strana:
BONUL, s.r.o., Nitra
Čislo:
34/2022 PPH
IČO:
36528170
Dátum:
30. apríl 2022
Počet stiahnutí:
0 x

Poskytovanie služby o zvoze, zbere a spracovaní hotovostí

Zmluva 50 Považskobystrický plavecký oddiel
Veľkosť / kB:
797.43 kB
Zml. strana:
Považskobystrický plavecký oddiel, o.z., Považská Bystrica
Cena / €:
40,-/hod. bez DPH
Čislo:
50/2022
Dátum:
21. september 2022
Počet stiahnutí:
0 x
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
 
 
GDPR - POUŽÍVANIE COOKIES

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Cookies používame výlučne na plne anonymnú analýzu návštevnosti lokality a správne fungovanie stránky (napríklad v mobilných zariadeniach). Súbory cookies neobsahujú žiadnu informáciu ktorá by mohla poslúžiť k identifikácii konkrétnej osoby alebo zariadenia.

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials