Zmluvy

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA

skende

reštaurácia Skala Stupava

Zmluvy staršieho vydania ako marec 2022 najdete na naśej pôvodnej - starej stránke. Kliknite prosím sem, budete presmerovaní...

Vyššie

Zmluvy

Prima banka Slovensko-Zmluva o bežnom účte
Veľkosť / kB:
227.61 kB
Zml. strana:
NBU SR
Cena / €:
55€
Čislo:
456454/564
Dátum:
02. marec 2022
Počet stiahnutí:
3 x

Číslo zmluvy: neuvedené Zmluvná strana 1: Prima banka Slovensko, a.s., Žilina Zmluvná strana 1 IČO: 31575951 Zmluvná strana 2: MŠK Považská Bystrica

Čerňan Ľ.-Zmluva-č. 30/2022
Veľkosť / kB:
463.90 kB
Zml. strana:
NASA
Cena / €:
225€ / 36 mesiacov
Čislo:
30/2022
Dátum:
02. marec 2022
Počet stiahnutí:
1 x

Vykonávanie opráv havarijných prípadov elektrických inštalácií a elektrických zariadení v objektoch v správe odberateľa

Zmluva 1/2022 Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín
Veľkosť / kB:
723.37 kB
Zml. strana:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Trenčín
Cena / €:
podnájom 1 dráhy je 25,- €/hod. bez DPH
Čislo:
1/2022
IČO:
00151866
Dátum:
11. marec 2022
Počet stiahnutí:
3 x
Podnájom nebytových priestorov - bazén, šatne, sociálne zariadenia nachádzajúce sa v objekte Krytej plavárne za účelom telesnej prípravy a previerok telesnej zdatnosti príslušníkov OR PZ Považská Bystrica
Zmluva 1 Kuciak Martin
Veľkosť / kB:
2.11 MB
Zml. strana:
Martin Kuciak, Žilina
Cena / €:
1 150
Čislo:
1/2022 - F
Dátum:
15. marec 2022
Počet stiahnutí:
17 x
Hráčska zmluva - profesionálny športovec FUTBAL
Zmluva 5 Demjan Róbert
Veľkosť / kB:
2.08 MB
Zml. strana:
Róbert Demjan, Púchov
Cena / €:
1200
Čislo:
5/2022 - F
Dátum:
15. marec 2022
Počet stiahnutí:
4 x
Hráčska zmluva - profesionálny športovec FUTBAL
Zmluva 5 Valášek Eduard
Veľkosť / kB:
2.25 MB
Zml. strana:
Eduard Valášek, Domaniža
Cena / €:
820
Čislo:
05/2022-Há
IČO:
54301556
Dátum:
15. marec 2022
Počet stiahnutí:
17 x
Hráčska zmluva - profesionálny športovec HÁDZANÁ
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. 40/2019
Veľkosť / kB:
598.54 kB
Zml. strana:
Milan Štrbko, Považská Bystrica
Cena / €:
príloha
Čislo:
Dodatok č. 2 k zmluve 40/2019
IČO:
32892047
Dátum:
06. apríl 2022
Počet stiahnutí:
2 x
Navýšenie cien komodít dôležitých pre poskytnutie služieb
Zmluva 35 ISPA
Veľkosť / kB:
1.06 MB
Zml. strana:
ISPA, spol. s r.o., Bratislava
Cena / €:
265 / rok bez DPH
Čislo:
35/2022
IČO:
31328717
Dátum:
06. apríl 2022
Počet stiahnutí:
0 x
Zmluva o podnájme nehnuteľností pre umiestnenie reklamných plôch
Zmluva 20 Kuciak M.
Veľkosť / kB:
1.82 MB
Zml. strana:
Martin Kuciak, Žilina
Cena / €:
400,00 / mesiac
Čislo:
20/2021
Dátum:
28. jún 2021
Počet stiahnutí:
1 x

Výkon činnosti trénera futbalu

Zmluva 15 Homer Alexander
Veľkosť / kB:
1.94 MB
Zml. strana:
Alexander Homer, Dubnica nad Váhom
Cena / €:
700,00 / mesiac
Čislo:
15/2021
Dátum:
29. jún 2021
Počet stiahnutí:
3 x

Výkon činnosti trénera futbalu

Zmluva 19 Sárinec M.
Veľkosť / kB:
2.16 MB
Zml. strana:
Michal Sárinec, Považská Teplá
Cena / €:
133,27
Čislo:
19/2021
Dátum:
29. jún 2021
Počet stiahnutí:
2 x

Výkon činnosti trénera futbalu

Zmluva 9 Vala M.
Veľkosť / kB:
2.06 MB
Zml. strana:
Marián Vala
Cena / €:
600,00 / mesiac
Čislo:
9/2021 - F
Dátum:
30. jún 2021
Počet stiahnutí:
5 x

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu - futbal

Zmluva 18 Párkaň Jakub
Veľkosť / kB:
2.11 MB
Zml. strana:
Jakub Párkaň, Rybany
Cena / €:
818,20 / mesiac
Čislo:
18/2021 - F
IČO:
53974361
Dátum:
01. august 2021
Počet stiahnutí:
6 x

Hráčska zmluva - futbal

Zmluva 9 Petruš Róbert
Veľkosť / kB:
2.09 MB
Zml. strana:
Róbert Petruš, Žilina
Cena / €:
690,00 / mesiac
Čislo:
9/2022 - F
IČO:
50463314
Dátum:
30. december 2021
Počet stiahnutí:
0 x

Hráčska zmluva - futbal

Zmluva 17 Čiernik Sebastián
Veľkosť / kB:
2.09 MB
Zml. strana:
Sebastián Čiernik, Považská Bystrica
Cena / €:
400,00 / mesiac
Čislo:
17/2021 - F
Dátum:
30. jún 2021
Počet stiahnutí:
0 x

Hráčska zmluva - futbal

Zmluva 11 Slávik Matej
Veľkosť / kB:
2.09 MB
Zml. strana:
Matej Slávik, Dubnica nad Váhom
Cena / €:
837,00 / mesiac
Čislo:
11/2022 - F
IČO:
54374022
Dátum:
30. december 2021
Počet stiahnutí:
0 x

Hráčska zmluva - futbal

Zmluva 34/2022 PPH
Veľkosť / kB:
2.40 MB
Zml. strana:
BONUL, s.r.o., Nitra
Cena / €:
1,6 % bez DPH z hodnoty všetkých skutočne spracovaných súm v hotovosti v minciach
Čislo:
34/2022
IČO:
36528170
Dátum:
29. apríl 2022
Počet stiahnutí:
0 x
o poskytovaní služby o zbere, zvoze a spracovaní hotovostí uzatvorenej podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/191 Zb.
Zmluva o dielo AB-Elektro-stav
Veľkosť / kB:
1.90 MB
Zml. strana:
AB-Elektro-stav s.r.o., Prečín
Cena / €:
32 515,00 bez DPH
IČO:
52130746
Dátum:
29. apríl 2022
Počet stiahnutí:
0 x
Rekonštrukcia elektrickej inštalácie umelého osvetlenia a NN rozvodov 230/400V
Zmluva 40 G3 Plus
Veľkosť / kB:
1.08 MB
Zml. strana:
G3 Plus, s.r.o., Považská Bystrica
Cena / €:
26 400,00 bez DPH
Čislo:
40/2022
IČO:
36316202
Dátum:
29. apríl 2022
Počet stiahnutí:
1 x
Zmluva o zabezpečovaní poriadku na mieste zhromažďovania osôb
Zmluva 2 Boris M.
Veľkosť / kB:
2.09 MB
Zml. strana:
Mário Boris, Kysucké Nové Mesto
Cena / €:
800,00 /mesiac
Čislo:
2/2022-F
IČO:
52854841
Dátum:
30. december 2021
Počet stiahnutí:
0 x

Hráčska zmluva - futbal

Zmluva 4 Častulín R.
Veľkosť / kB:
2.12 MB
Zml. strana:
Roman Častulín, Trenčín
Cena / €:
700,- €/mesiac
Čislo:
4/2022-F
Dátum:
30. december 2021
Počet stiahnutí:
0 x

Hráčska zmluva - futbal

Zmluva 3 Gamboš B.
Veľkosť / kB:
2.09 MB
Zml. strana:
Branislav Gamboš, Žilina
Cena / €:
800,- €/mesiac
Čislo:
3/2022-F
IČO:
52762424
Dátum:
30. december 2021
Počet stiahnutí:
0 x

Hráčska zmluva - futbal

Zmluva 14 Fabuš T.
Veľkosť / kB:
2.12 MB
Zml. strana:
Tadeáš Fabuš, Sklaská Nová Ves
Cena / €:
700,- / mesiac
Čislo:
14/2022-F
Dátum:
28. február 2022
Počet stiahnutí:
0 x

Hráčska zmluva - futbal

Zmluva 13 Begáň P.
Veľkosť / kB:
2.08 MB
Zml. strana:
Patrik Begáň, Považská Bystrica
Cena / €:
923,00 / mesiac
Čislo:
13/2022 - F
Dátum:
30. december 2021
Počet stiahnutí:
0 x

Hráčska zmluva - futbal

Zmluva 12 Zuziak M.
Veľkosť / kB:
2.08 MB
Zml. strana:
Marek Zuziak, Žilina
Cena / €:
900,00 / mesiac
Čislo:
12/2022 - F
Dátum:
30. december 2021
Počet stiahnutí:
1 x

Hráčska zmluva - futbal

Zmluva 10 Slávik L.
Veľkosť / kB:
2.09 MB
Zml. strana:
Lukáš Slávik, Dubnica nad Váhom
Cena / €:
800,00 / mesiac
Čislo:
10/2022 - F
Dátum:
30. december 2021
Počet stiahnutí:
0 x

Hráčska zmluva - futbal

Zmluva 8 Mravec L.
Veľkosť / kB:
2.12 MB
Zml. strana:
Lukáš Mravec, Nededza
Cena / €:
800,00/mesiac
Čislo:
8/2022 - F
Dátum:
30. december 2021
Počet stiahnutí:
0 x

Hráčska zmluva - futbal

Zmluva 7 Kucharčík D.
Veľkosť / kB:
2.06 MB
Zml. strana:
Dušan Kucharčík, Žilina
Cena / €:
900,00 / mesiac
Čislo:
7/2022 - F
Dátum:
30. december 2021
Počet stiahnutí:
1 x

Hráčska zmluva - futbal

Zmluva 6 Matejčík M.
Veľkosť / kB:
2.09 MB
Zml. strana:
Martin Matejčík, Žilina
Cena / €:
830,00 / mesiac
Čislo:
6/2022 - F
Dátum:
28. február 2022
Počet stiahnutí:
0 x

Hráčska zmluva - futbal

Zmluva 8 Vallo T.
Veľkosť / kB:
2.27 MB
Zml. strana:
Tomáš Vallo, Považská Bystrica
Cena / €:
v dodatku č. 1 - časť zmluvy
Čislo:
08/2022 - Há
IČO:
47958995
Dátum:
01. január 2022
Počet stiahnutí:
4 x

Hráčska zmluva - hádzaná

Zmluva 7 Jurák P.
Veľkosť / kB:
2.28 MB
Zml. strana:
Peter Jurák, Kysucké Nové Mesto
Cena / €:
v dodatku č. 1 - časť zmluvy
Čislo:
07/2022 - Há
IČO:
54298776
Dátum:
01. január 2022
Počet stiahnutí:
2 x

Hráčska zmluva - hádzaná

Zmluva 4 Štefina M.
Veľkosť / kB:
2.28 MB
Zml. strana:
Marek Štefina, Považská Bystrica
Cena / €:
v dodatku č. 1 - časť zmluvy
Čislo:
04/2022 - Há
IČO:
54301467
Dátum:
01. január 2022
Počet stiahnutí:
3 x

Hráčska zmluva - hádzaná

Zmuva 6 Bystrický I.
Veľkosť / kB:
2.25 MB
Zml. strana:
Ivan Bystrický, Štiavnik
Cena / €:
v dodatku č. 1 - časť zmluvy
Čislo:
06/2022 - Há
IČO:
5330714
Dátum:
01. január 2022
Počet stiahnutí:
3 x

Hráčska zmluva - hádzaná

Zmluva 3 Gardian M.
Veľkosť / kB:
2.27 MB
Zml. strana:
Marian Gardian, Považská Bystrica
Cena / €:
v dodatku č. 1 - časť zmluvy
Čislo:
03/2022 - Há
IČO:
54298717
Dátum:
01. január 2022
Počet stiahnutí:
2 x

Hráčska zmluva - hádzaná

Zmluva 2 Žilinčík E.
Veľkosť / kB:
2.27 MB
Zml. strana:
Erik Žilinčík, Považská Bystrica
Cena / €:
v dodatku č. 1 - časť zmluvy
Čislo:
02/2022 - Há
IČO:
54301785
Dátum:
01. január 2022
Počet stiahnutí:
4 x

Hráčska zmluva - hádzaná

Zmluva 1 Briatka M.
Veľkosť / kB:
2.24 MB
Zml. strana:
Martin Briatka, Prievidza
Cena / €:
v dodatku č. 1 - časť zmluvy
Čislo:
01/2022 - Há
IČO:
54291089
Dátum:
01. január 2022
Počet stiahnutí:
3 x

Hráčska zmluva - hádzaná

 novinka
Zmluva 41 NsP
Veľkosť / kB:
512.40 kB
Zml. strana:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Cena / €:
1665,00 / kosbu bez DPH
Čislo:
41/2022
IČO:
00610411
Dátum:
03. máj 2022
Počet stiahnutí:
1 x
Kosenie trávnatých porastov v areáli nemocnice v Považskej Bystrici
Zmluva 36 HBK PROTEF Považská Bystrica
Veľkosť / kB:
645.44 kB
Zml. strana:
HBK PROTEF Považská Bystrica
Cena / €:
1,00
Čislo:
36/2022
IČO:
45792828
Dátum:
04. máj 2022
Počet stiahnutí:
0 x
Nebytové priestory - sklad nachádzajúci sa na futbalovom štadióne
Zmluva o dielo Balušík L.
Veľkosť / kB:
1.85 MB
Zml. strana:
Ing. Ladislav Balušík - LATOP, Brvnište
Cena / €:
36 265,89 bez DPH
IČO:
37716671
Dátum:
16. máj 2022
Počet stiahnutí:
1 x
Rekonštrukcia elektrickej inštalácie umelého osvetlenia a NN rozvodov 230/400V na futbalovom štadióne v Považskej Bystrici
Kúpno-predajná zmluva Uričová K.
Veľkosť / kB:
468.66 kB
Zml. strana:
Ing. Katarína Uričová, Považská Teplá
Cena / €:
4600,00
Dátum:
19. máj 2022
Počet stiahnutí:
1 x

Motorové vozidlo Ford Transit 9-miestny mikrobus - stredisko Údržba verejnej zelene

 
 

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas