Krytá plaváreň

fond

reštaurácia Skala Stupava

Krytá plaváreň

Základné informácie:

Krytá plaváreň zatvorená od dňa 15.6.2024. Pre plavcov je na letnom kúpalisku možnosť večerného plávania počas pracovných dní od 19:00 do 20:00 hod.

 

Krytá plaváreň sa nachádza v športovom areáli MŠK na Ulici Športovcov 2113 v blízkosti futbalového a zimného štadióna.

Ponuka služieb:

- veľký bazén: 25 x 15 m, hĺbka 1,3 – 1,8 m, teplota vody: cca 26 °C
- malý bazén: 7 x 3,5 m, hĺbka 0,85 m, teplota vody: cca 29 °C (v prevádzke podľa aktuálneho rozpisu krytej plavárne, zobrazeného na našej stránke)
- šatne pre verejnosť (muži, ženy) so sprchami
- 3 samostatné šatne bez spŕch

 

Dospelí / 1 hod.

Dospelí / 2 hod.

       

4,00 € 

7,00 € 

Deti do 5 rokov / 1 hod. – veľký bazén                  zadarmo
Deti do 5 rokov / 1 hod. – malý bazén     0,50 €

Seniori nad 60 rokov a ZŤP / 1 hod.

Seniori nad 60 rokov a ZŤP / 2 hod.

Seniori nad 60 rokov - KLUB / 1 hod.

Deti od 5-15, ZŤP sprievodca / 1 hod.

Deti od 5-15, ZŤP sprievodca / 2 hod.

2,50 €

4,50 €  

2,00 €

2,00 €

3,50 €

Deti ZŤP do 15 rokov / 1 hod.                     zadarmo
Permenentka na 10 vstupov / 1 hod. - dospelí (doba platnosti 3 mesiace)          32,00 €           
Permanentka na 10 vstupov / 1 hod. – seniori nad 60 rokov, ZŤP (doba platnosti 3 mesiace)      20,00 €
Permanentka na 10 vstupov / 1 hod. – deti,  Senior klub, ZŤP sprievod (doba platnosti 3 mesiace)       16,00 € 
   
         
Záloha na kľúč od skrinky        5,00 €
Prenájom plaveckej dráhy na 1 hod.      50,00 € 
Prenájom celého bazéna na 1 hod.    150,00 € 
Prenájom celého bazéna na 2 hod.    280,00 € 
Prenájom celého bazéna, vrátane detského bazéna / 1 hod.  200,00 € 
Prenájom celého bazéna, vrátane detského bazéna / 2 hod.  380,00 €
Prenájom samostatného detského bazéna / 1 hod.    140,00 € 
Prenájom samostatného detského bazéna / 2 hod.    250,00 € 
Organizované školské skutpiny (min. 20 osôb)    1,00 €
Po prekročení 15 min. je poplatok za každú začatú 1/2 hodinu  2,50 € 

Ceny sú platné od 2.1.2023 a sú uvedené s DPH.

Krytá plaváreň - aktuality

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials