Krytá plaváreň

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA

skende

reštaurácia Skala Stupava

Krytá plaváreň

Základné informácie:

Krytá plaváreň sa nachádza v športovom areáli MŠK na Ulici športovcov 2113 v blízkosti futbalového a zimného štadióna.

Poskytuje služby pre verejnosť, plavecké výcviky a výkonnostný šport.

Ponuka služieb:

- veľký bazén: 25 x 15 m, hĺbka 1,3 – 1,8 m, teplota vody: cca 26 °C
- malý bazén: 7 x 3,5 m, hĺbka 0,85 m, teplota vody: cca 29 °C (v prevádzke podľa aktuálneho rozpisu krytej plavárne, zobrazeného na našej stránke)
- šatne pre verejnosť (muži, ženy) so sprchami
- 3 samostatné šatne bez spŕch

 

Dospelí / 1 hod.         2,00 €
Deti do 5 rokov / 1 hod. – veľký bazén                  zadarmo
Deti do 5 rokov / 1 hod. – malý bazén     0,50 €
Deti od 5 – 15 rokov + seniori nad 60 rokov + dospelí ZŤP/1 hod. 1,35 €
ZŤP sprievodca / 1 hod.       1,00 €
Deti ZŤP do 15 rokov                       zadarmo
Permanentka na 10 vstupov / 1 hod. – dospelí       
(doba platnosti 3 mesiace)       18,00 €
Permanentka na 10 vstupov / 1 hod. – deti,  seniori nad 60 rokov,  
ZŤP (doba platnosti 3 mesiace)        12,00 €
Záloha na kľúč od skrinky        3,00 €
Prenájom plaveckej dráhy na 1 hod.      35,00 €
Prenájom celého bazéna na 1 hod.    120,00 €
Prenájom celého bazéna na 2 hod.    150,00 €
Prenájom celého bazéna, vrátane detského bazéna / 1 hod.  140,00 €
Prenájom celého bazéna, vrátane detského bazéna / 2 hod.  180,00 €
Prenájom samostatného detského bazéna / 1 hod.    90,00 €
Prenájom samostatného detského bazéna / 2 hod.    110,00 €
Organizované školské skutpiny (min. 20 osôb)    1,00 €
Po prekročení 15 min. je poplatok za každú začatú 1/2 hodinu  0,50 €

Ceny sú uvedené s DPH.

Krytá plaváreň - aktuality

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas