Články a novinky

fond

reštaurácia Skala Stupava

  Pozvané družstvá:     1. ZŠ Slovanská Považská Bystrica                                       2. CVČ Komenského, Kysucké Nové Mesto                                       3. ZŠ kpt.  J. Nálepku Stupava „A“                                       4. ZŠ kpt.  J. Nálepku Stupava „B“   ZŠ kpt. J.Nálepku Stupava „A“ -   ZŠ Slovanská Považská Bystrica                     15 : 11  ( 5 : 8 ) MŠK : Dzurjaník, Gero – Bačík, Podolák 4, Rolinčin, Zachar, Janík, Skáčik 2, Mlyniský 3, Maliar, Dudr, Martiška, Riljak  2   ZŠ kpt. J.Nálepku Stupava „B“ -   ZŠ kpt. J.Nálepku Stupava „A“          10 : 25  ( 6 :15 )   ZŠ kpt. J.Nálepku Stupava „B“ -   ZŠ Slovanská Považská Bystrica                     8 : 18  ( 4 : 9 ) MŠK : Dzurjaník, Gero – Bačík, Podolák 5, Rolinčin, Zachar, Janík 2, Skáčik 7/2, Mlyniský 2, Maliar 1, Dudr 1, Martiška, Riljak   Poradie:
  1. kpt. J.Nálepku Stupava „A“                      40 : 21     4 body
  2. ZŠ Slovanaksá Považská Bystrica          29 : 3       2 body
  3. kpt. J.Nálepku Stupava „B“                      18 : 43    0 bodov
  Do finále súťaže ŠŠS, ktoré sa uskutoční 15.5.2019 v Trenčíne postupujú kpt. J.Nálepku Stupava „A“ a ZŠ Slovanská Považská Bystrica.  

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials