Články a novinky

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA

MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA

skende

fond

reštaurácia Skala Stupava

 

V kauze Hruščák rozhodla disciplinárka zväzu tak, že proti Považskej Bystrici môže hrať už v stredu. Ale bude to oprávnené?
Zdroj: Barbora Talačová
Disciplinárna komisia Slovenského zväzu hádzanej (DK SZH) v utorok rozhodla o tom, že Patrik Hruščák z Košice Crows nebude mať pozastavenú činnosť a nastúpiť môže už v stredajšom druhom semifinále play-off Niké handball extraligy proti MŠK Považská Bystrica. V predošlom stretnutí dostal spolu s červenou aj modrú kartu, no DK SZH posúdila, že nie je dôvod na dodatočný trest. Predstavitelia košického klubu vyjadrili rozhorčenie nad modrou kartou pre Hruščáka a žiadali opakovanie zápasu, ale k tomu napokon nedôjde. Zároveň však chcú naďalej žiadať potrestanie rozhodcov.

Bez ďalších opatrení

Ako sa v píše v zápisnici zo zasadnutia „DK SZH podľa čl. 5 bod 4.2 Disciplinárneho poriadku SZH vzala podnet vo veci diskvalifikácie Patrika Hruščáka s písomnou správou na vedomie bez prijatia ďalších opatrení, pretože obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania.“
V odôvodnení sa píše, že „DK SZH má za to, že v predmetnom prípade nie je naplnená skutková podstata žiadneho z disciplinárnych previnení, ktoré ustanovuje Disciplinárny poriadok SZH a preto sa nejedná o disciplinárne previnenie. Z uvedeného dôvodu DK SZH rozhodla tak, že podnet berie na vedomie bez prijatia ďalších opatrení.“

MŠK sa nemôže odvolať

Zaujímavé je, v tom istom článku (5) Disciplinárneho poriadku SZH je pod bodom 8 napísané, že „voči postupu disciplinárneho orgánu podľa bodu 4 (čo je tento prípad, pozn.) nie je možné podať odvolanie.“
MŠK Považská Bystrica sa teda nemôže voči tomu odvolať. Oslovili sme aj klub, čo na to hovorí, resp. aké podnikne kroky, ale aktuálne sa sústredí len na športovú časť semifinálovej sé­rie.

Mal mať stop?!

Prípad však môže byť zamotaný viac, ako sa teraz zdá. Hoci zväzová disciplinárka rozhodla tak, že podnet berie na vedomie bez prijatia ďalších opatrení, ona vlastne prijala ďalšie opatrenie. Článok 46 bod 1 Disciplinárneho poriadku SZH totiž hovorí, že „pri udelení diskvalifikácie so správou (modrá karta) je hráčovi automaticky zastavená činnosť na jedno stretnutie.“ Inak povedané, Hruščák mal mať stopku na stredajší zápas bez ohľadu na okolnosti, ale DK SZH prijala niečo iné. V zápisnici to zdôvodnili tým, že „v danom prípade konanie Patrika Hruščáka neposúdila ako disciplinárne previnenie a preto nie je ani dôvod na uplatnenie ustanovenia čl. 46 bod 1. Patrik Hruščák teda môže nastúpiť na ďalšie stretnutie bez obmedzení a hľadí sa na neho, ako by mu v prvom semifinále modrá karta udelená nebola.“

Ďalší rozpor

Jednoducho povedané, modrú kartu Hruščákovi akoby zrušili, tu sa však dostávame do ďalšieho rozporu. Samotná DK SZH v zápisnici uvádza, „že podľa pravidla 17:11 rozhodnutia vykonané rozhodcami alebo delegátom na základe ich pozorovania skutočností alebo ich posúdenia sú konečné.“
 
Vyvstáva tu otázka, keď sú teda rozhodnutia rozhodcov podľa medzinárodných pravidiel hádzanej konečné, ako sa môže na hráča hľadieť, že mu udelená modrá karta nebola, keď bola? Môže teda vzniknúť nebezpečný precedens, keďže rozhodnutie prijaté rozhodcami na ihrisku sa na nejakej komisii môže zmeniť a možno len stačí zahroziť odhlásením zo súťaže ako teraz Košice Crows…

Dôkazy sú nejasné

V zápisnici DK SZH sa tiež uvádza, že výlučne rozhodcovia sú oprávnení vyhodnotiť, či niektorý faul je podľa nich zvlášť bezohľadný, zvlášť nebezpečný alebo úmyselný. Ak tak usúdia, musia vypracovať správu, na základe ktorej môže zodpovedný orgán rozhodnúť o ďalších opatreniach. To znamená, že zodpovedný orgán rozhodnúť o ďalších opatreniach môže, ale rovnako nemusí. „Udelenie modrej karty nikdy nemôže ihneď znamenať, že príslušný disciplinárny orgán ďalej neposudzuje konkrétne konanie a iba automaticky uloží sankciu,“ pripojili. „DK SZH má za to, že vykonané dôkazy dostatočne nepreukazujú, presný skutkový dej konania, za ktoré bol Patrik Hruščák diskvalifikovaný s udelením modrej karty. Ani samotný videozáznam nie je dostatočnej kvality a z viacerých uhlov pohľadu, aby bolo možné jednoznačne vyvodiť záver o presnom skutkovom deji. Tak v prospech, či neprospech Patrika Hruščáka alebo delegovaných rozhodcov,“ doplnili v správe.
GDPR - POUŽÍVANIE COOKIES

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná a užitočná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Pokračovaním v prezeraní našich stránok bez zmeny nastavení cookies vo vašom prehliadači vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies na vašom zariadení. Cookies používame výlučne na plne anonymnú analýzu návštevnosti lokality a správne fungovanie stránky (napríklad v mobilných zariadeniach). Súbory cookies neobsahujú žiadnu informáciu ktorá by mohla poslúžiť k identifikácii konkrétnej osoby alebo zariadenia.

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials