Články a novinky

fond

reštaurácia Skala Stupava

Vstup na stretnutie, vzhľadom na COVID situáciu, bude povolený len plne očkovaným osobám v maximálnom počte 100 osôb!
Vstup na stretnutie bude vchod "B" !
Osoby vstupujúce do priestorov športovej haly sa musia preukázať COVID pasom a zapísať sa na zoznam účastníkov !
Prednosť budú mať osoby so zakúpenou permanentkou avšak plne očkované !
Deti do 12 rokov v tomto prípade nemajú výnimku a na vstup do priestorov športovej haly majú vstup len plne očkované !
 
Týmto by sme Vás všetkých fanúšikov poprosili o rešpektovanie daných opatrení a nariadení !
3. stupeň varovania Hromadné podujatia (počet divákov) KZ Kompletne zaočkovaný        Maximálne 100 osôb povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení OTP - Osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Bez divákov ZZáklad Bez divákov

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials