Články a novinky

fond

reštaurácia Skala Stupava

V stredu 17.6.2015, sa v športovej hale MŠK v Považskej Bystrici, uskutoční turnaj regionálnych výberov chlapcov a dievčat 2000 - 2001. Z domácich hráčov boli pozvaní: Matej Krajčí, Eduard Valášk, Matúš Oselský, Kevin Buday, Marek Štefina, Patrik Pastierik a Marián Maliar. Rozpis zápasov 1.          9.00 – 9.50               Stred                   -          BA                    Chlapci 2.           9.55 – 10.45            Stred                   -          BA                    Dievčatá 3.         10.50 – 11.40           Západ                 -          Stred                Chlapci 4.          11.45  - 12.35           Západ                 -          Stred                Dievčatá 5.           12.40 – 13.30          BA                        -           Východ             Chlapci 6.           13.35 – 14.25          BA                        -           Východ             Dievčatá 7.             14.30 – 15.20         Východ                -           Západ                Chlapci 8.              15.25 – 16.15        Východ                -           Západ                Dievčatá 9.            16.20 – 17.10         Západ                    -          BA                      Chlapci 10.             17.15 – 18.05        Západ                   -           BA                       Dievčatá 11.             18.10 – 19.00       Stred                     -          Východ               Chlapci 12.              19.05 – 19.55      Stred                     -          Východ               Dievčatá                    Hrací čas 2x20 min., polčasová prestávka 5 min. Družstvá sa budú rozcvičovať mimo hracej plochy. Hracia lopta u dievčat veľkosť 2, u chlapcov veľkosť 2. Hrá sa bez Team Time Outu. Povinnosťou trénerov je, aby všetci hráči a hráčky odohrali rovnaký hrací čas. Taktiež musia rešpektovať dohodnuté herné systémy.

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials