Zimný štadión

fond

reštaurácia Skala Stupava

ORGANIZAČNÉ PODMIENKY VEREJNÉHO KORČUĽOVANIA

 • Dodržiavajte pokyny usporiadateľov!
 • Vo všetkých priestoroch Zimného štadióna je zákaz fajčenia.
 • Každý návštevník sa zúčastňuje verejného korčuľovania na vlastnú zodpovednosť, organizátor nezodpovedá za škody a poranenia spôsobené nedodržiavaním prevádzkového poriadku.
 • Na Zimnom štadióne sú návštevníkom verejného korčuľovania k dispozícií lavičky na prezutie korčulí a sociálne zariadenia v priestoroch štadióna
 • Upozorňujeme návštevníkov, aby si vo vlastnom záujme dávali pozor počas korčuľovania na svoje veci v priestore Zimného štadióna. Za odložené veci neručíme!
 • Pri verejnom korčuľovaní je možné na ľadovej ploche korčuľovať len v ohlásenom smere jazdy, primeranou rýchlosťou a neohrozovať nevhodným správaním ostatných účastníkov verejného korčuľovania.
 • Na ľadovú plochu sa vstupuje len určenými vchodmi, nie preliezaním mantinelu.
 • Pre deti do 15 rokov doporučujeme používanie ochrannej prilby.
 • Doporučujeme primerané oblečenie a nosenie rukavíc.
 • Deti do 6 rokov len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.
 • Počas verejného korčuľovania je zákaz používať hokejky, puky apod.
 • Neposkytujeme službu zapožičiavania korčulí.

 

Organizačné podmienky sú platné do 31.3.2017

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials